JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Voit hakea Voimistelu- ja urheiluseura Hyvinkään Ponteva ry:n jäsenyyttä täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslomakkeen. 


Jäsenyytä hakeva henkilö tai yhteisö sitoutuu hakemuksessaan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä (linkki) ja myös niiden yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenenä Voimistelu- ja urheiluseura Hyvinkään Ponteva ry on. Lisäksi hakija sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun.

Nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Jäseneksi voi liittyä jokainen yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenmaksu on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tukea seuran toimintaa ilman varsinaiseen jäsenyyteen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.


Hallitus käsittelee kuukausittain kokouksessaan jäsenhakemukset.

Jäsenmaksulasku toimitetaan sinulle sähköpostilla viikon kuluessa jäsenhakemuksen hyväksymisestä. Jäsenmaksu on voimassa sen toimintakauden (1.6.-31.5.), jolloin maksu suoritetaan. (Jos esim. maksat  jäsenmaksusi keväällä, on se voimassa toukokuun loppuun)

Seuran jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.


Jäsenmaksut kaudella 2022-2023:

Nuorisojäsen 20€
Aikuisjäsen 30€
Kannatusjäsen €


Seuran jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui,

2) jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa, taikka

3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsenen katsotaan eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.


Jäsenlomake (Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia.)

Valitse jäsenyyslaji