Usmin retkeilymajan vuokraus:

majan isäntä Ensio Ruotsalainen

ensio.ruotsalainen(a)gmail.com

040 352 9190